Exsitec och Sundit går samman

Linköpingsbaserade Exsitec har den 3/7 träffat ett avtal om att gå samman med Sundit AB. Affären hade tillträde 1 augusti och VD för den gemensamma verksamheten blev Exsitecs nuvarande VD Johan Kallblad.

Exsitec är en av Sveriges ledande leverantörer av den ledande mjukvaran QlikView och arbetar även med andra programvaror och tjänster som hjälper kunderna att få mer ut av sina affärssystem. Exsitec har sedan 2011 arbetat med att komplettera sitt erbjudande med ett komplett affärssystem och har genom detta valt att ingå partnerskap med Visma Software.

Sundit är Sveriges klart ledande leverantör av affärssystem från Visma Software och har en tid sökt samarbeten för att bredda sitt erbjudande. Sundit har erfarenhet från fler än 300 installationer av Visma Business och har stor kompetens kring införande av komplexa system, samt inte minst en mycket kompetent supportorganisation.

Genom att sätta ihop de två bolagen skapas möjligheten att vara en komplett partner för att hantera kunders affärsinformation. Exsitec och Sundit kompletterar varandras kompetenser och kan nu erbjuda mer åt nya och befintliga kunder. Företagen har redan tidigare samarbetat vid flera tillfällen.

I samband med avtalet görs stora investeringar från Syntrans, som är Exsitecs huvudägare och nu ökar sitt åtagande i bolaget. Detta ger ökat handlingsutrymme, samt skapar trygghet för såväl kunder som personal. En viktig del i sammangåendet är även att ge anställda i bolagen nya intressanta möjligheter till karriärutveckling.

– Avtalet har drivits fram av en stark industriell logik. Beslutet grundas på allt det positiva som vi sett från både Exsitec och Sundit, säger Peter Viberg, som är VD i Syntrans.

Samtliga tidigare huvudägare kvarstår som ägare i bolaget. Dessa är Tomas Edemalm grundare Sundit, Jesper Linde grundare Exsitec, samt VD Johan Kallblad.