Syntrans engagerar ny styrelseordförande

Syntrans har valt Lars-Inge Johansson till ny styrelseordförande. Han har tidigare arbetat i ledande roller inom Ernst & Young bland annat som regionchef och i den svenska företagsledningen. Sedan 2011 är Lars-Inge ekonomisk rådgivare och styrelseledamot i åtta medelstora bolag och en bank.

– Med Lars-Inge och hans erfarenhet från en mångfald verksamheter får vi en komplettering av styrelsen som kommer till stor nytta i Syntrans strategiska arbete, säger Björn Lindskog, avgående styrelseordförande.