Syntransdagen 2012

Årets Syntransdag genomfördes på Gryts varv och uppslutningen från portföljbolagen var i det närmaste total. Drygt tjugo personer från ledningsgrupper och styrelser ägnade dagen åt analys av varandras företag. Anders Englund från Attentec gav också en uppskattad översikt av strategiarbetet i sitt företag. Dagen avslutades med gemensam matlagning under Östgötakocken Niklas Helsing med benäget bistånd av Exsitecs egen matälskare Jesper Linde.


Foto: Jonas Eklind