Engagemang

Idag arbetar Syntrans med flera företag som utvecklar ledande produkter och tjänster inom teknikbranschen. Vi har en ägarroll där vi bidrar med kunskap och coachning till företagens ledning för att långsiktigt utvecklas och skapa ännu bättre produkter och tjänster.

Shapeline

Shapeline är en världsledande utvecklare och leverantör av utrustning som mäter planhet på platta produkter i stålindustrin. Syntrans har ca 66% ägarandel.
www.shapeline.se

Attentec

Attentec är ett konsultföretag inom kvalificerad teknisk systemutveckling med affärsidén att göra sina kunder framgångsrika med innovativ informations- och kommunikationsteknik. Syntrans har ca 50% ägarandel.
www.attentec.se

Exsitec

Exsitec är ett konsultföretag inom beslutstöd och ekonomisystem och skapar IT-stöd för viktiga områden där de befintliga systemen inte räcker till. Syntrans har ca 48% ägarandel.
www.exsitec.se