Vårt erbjudande

Genom att tillföra kapital i form av såväl finansiering som kunskap och erfarenhet kan Syntrans hjälpa bolag att utvecklas och nå nya, högre nivåer. Vi kartlägger bolagets verksamhet noga för att på bästa sätt kunna coacha och vägleda styrelse och ledning. Vårt arbete vilar alltid på vår starka värdegrund, där god etik och affärsmannaskap är centralt. Det innebär att vi med öppenhet och stort långsiktigt engagemang strävar efter att förbättra och utveckla bolagen på ett effektivt och hållbart sätt. De bolag vi väljer att samarbeta med är bolag som vi tror på där vårt arbete kan ge ett synligt resultat.

Syntrans vänder sig till bolag som uppfyller vissa kriterier. Verksamheterna finns inom den tillverkande industrin och tjänstebranschen och gemensamt är att de ska arbeta med produkter och tjänster med högt teknik- och kunskapsinnehåll. De ska ha varit verksamma under minst några år och därigenom ha utvecklat en eller flera produkter som prövats på marknaden samt skapat en kundbas. Bolagen ska ha en omsättning på mellan 5-50 Mkr och vara rimligt värderade.

Referenser

”Syntrans har en unik kombination av kunnande – teknik och företagande. De sätter sig väl in i bolaget de investerar i och gör noggranna analyser för att förstå såväl helheten som detaljer. Syntrans ser både de tekniska möjligheterna och affärsmöjligheterna, och finner en bra balans mellan dessa två områden. De tekniska lösningarna har alltid en stark marknadsmässig potential.”

Jonas Eklind – VD Innovativ Vision
Tidigare tf VD i flera bolag inom Syntrans

”Syntrans har en god ägarkultur, där man har stort fokus på att utveckla och coacha, att skapa en fungerande och dynamisk styrelse och ledning i bolaget. Man har inte alltid ett finger med i allt och fastnar inte i detaljer. Dessutom är Syntrans alltid noga med att forma sunda, etiska bolag som alltid ska tåla en granskning.”

Anders Englund – VD Attentec

”För mig är Syntrans synonymt med Peter och Björn, och deras breda kunnande inom tekniskt inriktade företag och ingenjörsföretag. Deras sätt att leda bolag är väldigt stöttande, det är viktigt att allt känns rätt för de bolag man investerar i. Framför allt har Syntrans också bevisligen lyckats genom åren, med ett bra s.k track record. Det finns många positiva case att visa upp.”

Louise Nilsson – Priveq Investment Partners
Saminvesterare med Syntrans