Om Syntrans

På Syntrans tror vi på potentialen som finns hos företag och människor. Vi har en lång erfarenhet av att inspirera till förändring, hitta nya vägar framåt och att frigöra växtkraft inom företagen vi arbetar med.

Vi vänder oss till bolag som känner att de skulle kunna utvecklas mer men har svårt att ta de steg framåt som behövs. Till detta kan finnas flera anledningar. Det kan behövas tillskott av kompetens, finansiering eller förändringar i hur bolagen styrs. Syntrans tillför mångårig erfarenhet och kunskap samt finansiering till bolag som vill nå längre. Vi vänder oss främst till tillverkande industri och tjänsteföretag inom teknikbranschen.

På Syntrans arbetar vi från en ägarposition där vi har en aktiv roll i styrelsen samt ett nära samarbete med VD och ledning. Tillsammans tar vi oss förbi interna begränsningar och utvecklar det strategiska och operationella arbetet på ett sätt som känns inspirerande för alla inom bolaget. Vi tror att det alltid finns en väg till växtlust och nya möjligheter!

Syntrans årsredovisning 2011/2012

Syntrans årsredovisning 2012/2013

Syntrans årsredovisning 2013/2014

Syntrans årsredovisning 2014/2015

Syntrans årsredovisning 2015/2016

Syntrans årsredovisning 2016/2017

Syntrans årsredovisning 2017/2018

Syntrans årsredovisning 2018/2019

Syntrans årsredovisning 2019/2020

Vår historik

Syntrans historia sträcker sig tillbaka till mitten av 80-talet, då Björn Lindskog, idag Syntrans ena delägare, ingick i en dynamisk forskargrupp på Tekniska Högskolan i Linköping. Forskningsområdet var datorarkitektur för bildanalys, ett hett ämne i den unga IT-utvecklingens framkant. Detta arbete ledde till att Björn, tillsammans med några forskarkollegor startade ett företag. Det expanderade och då kom Peter Viberg, det blivande Syntrans andra delägare, in i bilden. Som pionjärer inom bildanalys gick utvecklingen snabbt, och snart förverkligades planerna på att starta ett nytt företag. Det företaget hette Epact, och startades av Björn och Peter tillsammans med ytterligare en kollega 1992.
Epact etablerades i Mjärdevi i Linköping, en dynamisk och kreativ miljö där många idéer från Linköpings universitet blivit verklighet. Det var ett rent konsultföretag med höga ambitioner, som uppnådde stora framgångar och gav Björn och Peter en stark grund och värdefulla kunskaper till kommande projekt.

Framgången och lönsamheten ökade och Björn och Peter återinvesterade i nya, spännande affärer. Det var nu som idéerna bakom Syntrans började formuleras på allvar, och 1997 bildades Syntrans som bolag. Strax därpå köpte Syntrans företaget Innovativ Vision, som är ledande inom avsyningssystem för träindustrin över hela världen. Efter det avlöste de stora händelserna varandra. År 2000 såldes Epact till Enea och samtidigt startades Shapeline som eget bolag. Björn och Peter hade drivit Shapeline sedan 1995 med affärsidén att erbjuda egenutvecklade produkter som mäter planhet inom stålindustrin.

Nästa stora händelse inträffade 2005 då Attentec grundades, ett konsultbolag som utvecklar företag med innovativ informations- och kommunikationsteknik. 2009 engagerade sig Syntrans i konsultbolaget Excitec, ett snabbväxande konsultbolag som bl.a. utvecklar mjukvara för affärssystem. Även andra företagsaffärer skedde under några intensiva och mycket lärorika år. Utvecklingen har sedan fortsatt, men med en ännu tydligare inriktning.

Syntrans har hela tiden präglats av ett nära samarbete med företagen man investerar i, samt en tät dialog med nyckelpersonerna i verksamheterna. Att vara trovärdiga, seriösa och kvalitetsmedvetna har alltid varit centrala ledord.